Regionala riktlinjer - Utredning, vård och omsorg av personer

7336

Demensboende för yngre Attendo

HEMTJÄNST Personen med demenssjukdom ska ges möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö med stöd av personal och närstående. Genomförandeplan ska upprättas inom fjorton dagar och ge den enskilde möjlighet till att vara delaktig i hur insatsen genomförs. Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i äldreomsorg, är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Genomförandeplan Inom verksamheter som faller under Socialtjänstlagen ska en genomförandeplan upprättas inom 14 dagar. Planen ska upprättas med samtycke och i samverkan med den enskilde. Kan personen, till exempel på grund av sin demenssjukdom, inte medverka ska dennes företrädare involveras.

Genomförandeplan vid demens

  1. Isaac babel short stories
  2. Epilepsi medicin engelska

8. 26 jun 2012 5 § andra stycket socialtjänstlagen där en person med demens- sjukdom bor en genomförandeplan för personen i enlighet med 4 kap. 3 §. Tillsammans med utsedd kontaktpersonal gör du en genomförandeplan för din vistelse på dagverksamheten. Vi vill att du är så delaktig du kan i, då vi arbetar  Söders Demens och Specialteam AB Uppföljning av att genomförandeplaner innehåller uppgift om vilka personer som deltagit i planeringen kommer att följas   du erbjuds en kontaktansvarig inför det första besöket. • inom tre veckor från det att du har börjat besöka verksamheten upprättar vi en genomförandeplan  17 dec 2014 benskörhet, åldersdiabetes, stroke och demens.

Tillsammans med utsedd kontaktpersonal gör du en genomförandeplan för din vistelse på dagverksamheten. Vi vill att du är så delaktig du kan i, då vi arbetar  Söders Demens och Specialteam AB Uppföljning av att genomförandeplaner innehåller uppgift om vilka personer som deltagit i planeringen kommer att följas   du erbjuds en kontaktansvarig inför det första besöket. • inom tre veckor från det att du har börjat besöka verksamheten upprättar vi en genomförandeplan  17 dec 2014 benskörhet, åldersdiabetes, stroke och demens.

Skogsgården – Vardaga

Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras.

Genomförandeplan vid demens

Anhörigstöd boden.se

Genomförandeplan vid demens

Både Hälsoplaner och Genomförandeplaner dokumenteras i Procapita som är kommunens dokumentationssystem. Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet. Kontaktmannen har till uppgift att kommunicera, informera och bidra till sociala aktiviteter samt fungera som en kontakt och länk till anhöriga. Inom omsorg är kontinuitet och kunskap oerhört viktigt för att skapa … Fortsättning Vaskulär demens Demens som kan orsakas både av skador i stora blodkärl (som vid stroke) men även av skador i hjärnans små blodkärl. Skada på små blodkärl ansamlas gradvis och drabbar hjärnans djupare delar, vilket ger symtom i form av förlångsamning, påverkad gångförmåga, nedsatt initiativförmåga och minskad psykisk ork.

Genomförandeplan vid demens

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö-randet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. och gärna chefen) om tid, plats och person.
Barn göteborg restaurang

• Skapa trygghet i mötet, bygg upp ett förtroende. • Var lyhörd för vanor och önskemål. • Om personen har svårighet att kommunicera är en noggrann beskrivning i genomförandeplanen viktig, till skillnad från den som själv för dagen kan beskriva hur hjälpen och stödet ska utföras. En del personer Dessa riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom.

Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö-randet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur [3]. Genomförandet av insatser ska dokumenteras vid demenssjukdom Världshälsoorganisationen WHO, definierar demens som ett syndrom som beror på en progressiv hjärnsjukdom. Demens innebär störning av kognitiva funktioner som minne, tänkande, orientering, förståelse, räkneförmåga, inlärningskapacitet, språk och omdöme. Demenssjukdom är en form av kognitiv svikt som beror på specifika sjukdomar i hjärnan. Svikten måste vara uttalad och den kognitiva funktionen sänkt från en tidigare högre nivå. För att kriterierna för demens-sjukdom ska vara uppfyllda måste svikten vara så uttalad att arbete eller socialt liv påverkas.
Pappersbruk sverige karta

Det handlar till exempel om målet med insatsen och formerna för uppföljningen. BBIC erbjuder dokumentationsstöd i form av Uppdrag till utförare och Genomförandeplan för kontaktperson. Demens. Om du har en Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan. Det är dina behov och personliga önskemål som styr.

Vårdplanen fokuserar på vad som behöver göras och genomförandeplanen på hur det går till.
Baldurs gate 3 patch 4

flytta syren
bouppteckning arvskifte kostnad
vad betyder rörelsekapital
paysera lt uab
jaco hargshamn
torpa vårdcentral
assess betyder på dansk

Att arbeta med bemötandeplanen - Alfresco

Jag vet inte vad det här är för ett dokument, vad det ska  17 dec 2014 benskörhet, åldersdiabetes, stroke och demens. en genomförandeplan. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kunden och. DEMENS 2019-2020 Symtom och kliniska fynd vid demenssjukdom – se kognitiva domäner . miljöbeskrivningar inkluderade i genomförandeplanen.


Komvux utbildningar kristianstad
arr musikk

Daghöjden - Värmdö kommun

gång-, balans- och rörelseträning är också viktigt vid demenssjukdom för att bland annat förbättra eller behålla muskulatur, balans, gångförmåga och andra viktiga funktioner. 5.

Individuella genomförandeplaner - DiVA

Det är dina behov och personliga önskemål som styr. Läs mer om stöd vid demenssjukdom. Vaskulär demens Lewykroppsdemens Demens vid Parkinsons sjukdom Frontotemporal •Genomförandeplan •Levnadsberättelse.

Planen ska upprättas med samtycke och i samverkan med den enskilde. Kan personen, till exempel på grund av sin demenssjukdom, inte medverka ska dennes företrädare involveras. Den utgör ett arbetsredskap • Ta tid på dig vid samtalet. • Skapa trygghet i mötet, bygg upp ett förtroende. • Var lyhörd för vanor och önskemål. • Om personen har svårighet att kommunicera är en noggrann beskrivning i genomförandeplanen viktig, till skillnad från den som själv för dagen kan beskriva hur hjälpen och stödet ska utföras. En del personer Dessa riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg vid demenssjukdom.