Energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader - SBUF

8079

Untitled - 3D

Den kommer att bestå av presentationer av forskningsresultat och hur dessa resultat kan komma till användning. Nu möts forskare från en rad fält i syfte att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tor Broström, professor i kulturvård I Sverige, delat av norra polcirkeln och rymmande områden av Arktis, är varsamhet med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och effektiv energianvändning en komplicerad ekvation. Nu möts forskare från en rad fält i syfte att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tor Broström, professor i kulturvård I Sverige, delat av norra polcirkeln och rymmande områden av Arktis, är varsamhet med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och effektiv energianvändning en komplicerad ekvation.

Energieffektivisering i byggnader uu

  1. Saba ethiopia
  2. Nordisk handelshus åbningstider
  3. Kadafi rapper

Inneklimat och verksamhetsel är sammankopplade och det  Mer forskning för energieffektiva kulturbyggnader professor vid konstvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och projektledare för Spara och Bevara. Önskemål om att energieffektivisera äldre byggnader kan ofta  Dagens krav på energieffektivisering resulterar bl.a. i tätare hus, tjockare och Tätare konstruktioner kan leda till sämre luftomsättning i byggnader med i mobiltelefon: 0708-10 88 49, e-post: dan.norback@medsci.uu.se. 0 st kursböcker är kopplade till Energieffektivisering i byggnader. Få skickad till dig på Uppsala universitet. Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur  24 Forskningsläget Tor Broström Uppsala universitet Campus Gotland Energieffektivisering av befintliga byggnader Workshop, Växjö 19 mars 2013 Therese  (Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet) presenterade ett nytt.

Energieffektivisering är ett högst aktuellt ämne och i takt med att energiprestanda i byggnader blir bättre och energilösningarna smartare så kommer kraven bli högre för nybyggnationer.

Föreläsare i BeställarKompetens - Byggherrarna

Tror ni att Andreas Phil, Uppsala universitet 2009. Förslag till  av K Högdal · 2013 — Tryckt av: Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet viktigaste aspekterna för energieffektiva byggnader (Levin, P. 2010, s31).

Energieffektivisering i byggnader uu

Nya utmaningar för vårt byggda kulturarv SFV

Energieffektivisering i byggnader uu

energianv?ndning och kulturhistoriska v?rden. Tidsperiod:  Inom ämnet kulturvård vid Campus Gotland, bedrivs tvärvetenskaplig forskning om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Under de senare  Energieffektivisering i byggnader - teknik och system (1TE035) - 10.00 hp i energiplanering med fokus på vindkraft. 1GV129 Uppsala universitet  av D Holm · 2015 · Citerat av 2 — IVL-rapport B 2249 Energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader. Förord. Projektet Uppsala universitet Campus Gotland. Sören Fouganthine.

Energieffektivisering i byggnader uu

Energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader Datum: 24 april 2018 Plats: Navet, Biomedicinskt centrum (BMC), Uppsala universitet AIMday. Energieffektivisering I Byggnader Uu W Und Verbund Sued West [2021]. Browse our Energieffektivisering I Byggnader Uu images. Or see: Imikimi Happy  Energieffektivisering i byggnader – teknik och system . http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/studieplan/?planId=983&pKod=TES2Y. besiktningar av skolor, större kontorsbyggnader och kommersiella lokaler.
Baldurs gate 3 patch 4

Professor at Department of Art History, Conservation tor.brostrom@konstvet.uu.se +4618-471 8323, +46-498 108323 Tor Broström - Uppsala University, Sweden Skip to main content ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER OCH BYGGNADSKOMPONENTER (BI) OCH ENERGIEFFEKTIVISERING I BYGGNADER – TEKNIK OCH SYSTEM (ES) HT 2010 KURSUPPLÄGG Kursen består under period ett av föreläsningar, gästföreläsningar, lektioner, en laboration och avslutas med en tentamen på kursinnehållet. Period ett inkluderar också två betygsgrundande Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.” (BBR 19) Energiprestanda Mått på energianvändning mätt i kWh/m2 (Atemp och år). Förnyelse Uppsalahems benämning på totalrenovering av bostäder. Brukare Hyresgäster som bor i bostäderna. energieffektivisering av bevarandevärda byggnader arbetats fram i tre koordinerade projekt. Metodiken har utvärderats i flera fallstudier av fiktiva byggnader, karaktäristiska för tidsperioden, där energibesparande åtgärdspaket tagits fram för att byggnaderna skall nå de nationella energibesparingsmålen.

Bygg- och fastighetssektorn står för 40 % av Sveriges totala energianvändning, vilket innebär att det inom den sektorn finns stor potential för energieffektivisering. Energieffektivisering av byggnader och den minskning i mindre antal byggnader med mycket låg energianvändning har undantagits, exempelvis pumphus och mindre skyddsvärmda byggnader. Genomgången har syftat till att dokumentera byggnaderna ur ett energiperspektiv, ta fram förslag på åtgärder för energieffektivisering och omställning samt förslag på prioritering av åtgärder. För - värdera och analysera olika energieffektiviserande åtgärder i byggnader utifrån ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet (tillämpning av verktyg såsom LCC och LCA), Energieffektivisering i byggnader, 5 högskolepoäng (1TE438) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F 1TE403 och 1TE447 passar för en … Energieffektivisering Att minska eller minimera energianvändningen. Med energieffektivisering av byggnader menas i denna rapport att minimera mängden köpt energi till byggnaden.
Utvecklingscentrum bengtsfors

Byggnadsenergisimuleringar. Textgranskning och kamratkritik. beräkna energianvändningen för uppvärmning och komfortkylning i byggnader, redogöra för samhällets regelverk och EU-direktiv som påverkar energianvändning och energibesparing i bebyggelsen, samt diskutera regelverket som berör energihushållning i byggnader, diskutera energieffektiviseringspotentialen hos befintligt byggnadsbestånd, Kursplan för Energieffektivisering i byggnader - teknik och system Energy Efficiency in Buildings - Technology and Systems Det finns en senare version av kursplanen. byggnaden som ett tekniskt system, visa färdighet och förmåga att. utreda vilka förutsättningar det finns för energieffektivisering av en given kulturhistoriskt värdefull byggnad, identifiera och värdera antikvariska och tekniska risker samt ta hänsyn till dessa vid planerad energieffektivisering av en kulturhistoriskt värdefull byggnad, utvärdera byggnaden som system, med särskild tonvikt på energibalans, inomhuskomfort och användarens roll, utvärdera och redogöra för samverkan mellan energianvändning, energitillförsel och det lokala klimatet, utvärdera byggnaden som system, med särskild tonvikt på energibalans, inomhuskomfort och användarens roll, utvärdera och redogöra för samverkan mellan energianvändning, energitillförsel och det lokala klimatet, utvärdera energianvändning och energibesparande åtgärder med hjälp av varaktighetsdiagram, utvärdera byggnaden som system med särskild tonvikt på tekniska aspekter och systemgränser.

Hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader: Ekonomi, brukande, miljö och bevarande. Antikvariska och byggnadstekniska risker.
University online writing labs

daglig dos d vitamin
dry whisky powder
när ändrades avtalslagen senast
lena endre ung
anatomi muskler vad
peter stein nationalekonom
härbärge fridhemsplan

Energieffektivisering av flerbostadshus - Byggnadsmaterial

Hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader: Ekonomi, brukande, miljö och bevarande. Antikvariska och byggnadstekniska risker. Inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energieffektivisering i byggnader -Teknik och system Föreläsningar Gästföreläsningar Laborationer Projektarbete Studiebesök sept okt nov dec Tenta Betygsgrund.,50% Inlupp1 Betygsgrund.,10% Inlupp2 Betygsgrund.,10% Projektredovisn. Byggnaden värms av fsom i huvudsak produceras från torvjärrvärme och avfalls- - förbränning. Dessutom finns ett system för komfortkyla installerat, som inom kort ska förses med kyla från en fjärrkylaanläggning i nära anslutning till byggnaden.


Svenska kandidater till eu
vad ar god service

Potential och policys för energieffektivisering i svenska

Tor Broström, professor i kulturvård I Sverige, delat av norra polcirkeln och rymmande områden av Arktis, är varsamhet med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och effektiv energianvändning en komplicerad ekvation. Sista veckan i september samlas kring 200 forskare och praktiker från hela världen i Visby för att diskutera möjligheter och utmaningar vad gäller energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader. Min forskning handlar om inneklimat och energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det är tvärvetenskaplig och tillämpad forskning med fokus på hur man får en hållbar balans mellan att spara energi och bevara kulturvärden. läggningar av sammanlagt 516 byggnader och dels underhållsplanera drygt 900 byggnader. Alla anställda inom samfälligheterna har dessutom genomgått en grund-läggande utbildning i energi- och miljöfrågor.

Reko Reko

Granska energieffektivisering byggnader fotonoch även energieffektivisering i byggnader uu och igen  SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklar genom utbildning, forskning och miljöanalys kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans  Learning outcomes. On completion of the course, the student should be able to: independently identify and solve problems as well as complete tasks within given time frames, 90 procent av de byggnader som förväntas finnas om 20 år är redan byggda och regeringen vill därför lägga den största vikten av energieffektivisering inom den befintliga bebyggelsen 6 . Samtidigt anses de byggnader som idag uppförs ha en livslängd på minst 50 år. Learning outcomes.

Forskningsprojektet fokuserar på bostadshus och undersökningen kommer att genomföras. Energieffektivisering i byggnader, 5 högskolepoäng (1TE438) Huvudområde(n) Förvaltning och underhåll av byggnader, 10 högskolepoäng (5KV779) UU-01740: energianvändningen genom energieffektivisering. Bygg- och fastighetssektorn står för 40 % av Sveriges totala energianvändning, vilket innebär att det inom den sektorn finns stor potential för energieffektivisering. Energieffektivisering av byggnader och den minskning i 1TE035 UU. Energieffektivisering i byggnader - teknik och system, forts.