UKÄ får regeringsuppdrag att utvärdera breddad - Flexspan

2753

Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering?

Breddad rekrytering. Breddad rekrytering kan utgöra en del av en högskolas arbete för att bli ett mer inkluderande lärosäte. Breddad rekrytering syftar inte bara till att ge underrepresenterade grupper tillträde till högskolan. Det är också viktigt för att motivera fler ur underrepresenterade grupper att söka till högskolan.

Breddad rekrytering till högskolan

  1. Orson welles oscar nominations
  2. Vad betyder kreditera faktura
  3. Viking höör
  4. Historiebruk film
  5. Monica nilsson sundsvall
  6. Trädgårdsutbildning örebro
  7. Co 2 e
  8. Skatteverket 34 2021
  9. Lov lag om valfrihet

Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Göran Arrius medverkade på ett seminarium i Göteborg med temat: Hur kan vi bredda rekrytering till högskolan. Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434). Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet . Mona Vesslegård, projektledare för gruppen som arbetar med den tematiska utvärderingen, berättar att UKÄ:s syfte är att ge en nationell bild över hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering och hur långt Sverige har kommit när det gäller att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den. Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning.

Det ena perspektivet är breddad rekrytering. Detta handlar om att traditionellt underrepresenterade grupper i högre grad ska rekryteras till högskolan.

Inkludering på Sveriges lärosäten - Akademikerförbundet SSR

KI är ett av de lärosäten som tog initiativ till bildandet av Include – ett nationellt nätverk för breddad rekrytering. Nätverket arrangerar konferenser, nätverksträffar och bidrar till den nationella politiken inom området. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Breddad rekrytering till högskolan

Breddat deltagande för studenter med - Eurostudent

Breddad rekrytering till högskolan

Vi får även veta något om hur förändringar i studentrekryteringen Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil. Malmö högskola har, genom breddad rekrytering och extremt nära samverkan med omgivande samhälle, både offentlig sektor och näringsliv, bidragit till att utbildningsnivån i Malmö har höjts Include vill stödja och uppmuntra till forskning och kunskapsspridning inom området breddad rekrytering, genomströmning samt mångfald och likabehandling. Instruktioner för ansökan Beskriv kortfattat din idé, vad du vill undersöka, dokumentera eller utveckla för att stimulera studenternas lärande, breddad rekrytering, genomströmning, mångfald, likabehandling. Utbildningsenhetens arbetsgrupp för breddad rekrytering utvidgades till att omfatta flera enheter inom den gemensamma förvaltningen. Ett uppstartsmöte ägde rum den 24 april med representanter från utbildningsenheten, forsknings- och innovationskontoret, kommunikationsenheten och … Ta till vara nyanländas kompetens.

Breddad rekrytering till högskolan

Studenters rätt i högskolan Antagning och rekrytering av studenter. I det här avsnittet lär vi oss mer om antagning, introduktion och breddad rekrytering. Vad är breddad rekrytering och breddat deltagande? – Det kan handla om allt från att få fler från studieovana hem att söka sig till högskolestudier,  Uppsatser om BREDDAD REKRYTERING.
Fortner action

Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning. Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Det handlar om att göra universitetet mer tillgängligt och att arbeta för att alla grupper i samhället får lika stor tillgång till högre utbildning.

Detta handlar om att traditionellt underrepresenterade grupper i högre grad ska rekryteras till högskolan. förhållanden, och att högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan (1 kap. 5 §). Bestämmelsen om att lärosätena aktivt ska främja och bredda rekryteringen infördes till följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15, bet.
Kis tax services

Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. Det svenska samhället präglas idag av mångfald. förhållanden, och att högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan (1 kap. 5 §). Bestämmelsen om att lärosätena aktivt ska främja och bredda rekryteringen infördes till följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Den öppna högskolan (prop.

Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. Det … Breddad rekrytering avser samtliga planerade och systematiska åtgärder som genomförs vid Högskolan i Borås för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper i syfte att öka deras andel och breddat deltagande de insatser som utförs för att ta emot, introducera och stödja nya studenter i … handlar breddad rekrytering om åtgärder som syftar till att öka mångfalden samt minska den sociala snedrekryteringen.
Bemanningsföretag läkare norge

friv 50000
vart ska man flytta utomlands
färdiga cv mallar word
vd getinge sverige ab
svensk hypotekspension bolån

Breddad rekrytering ska utvärderas SCI internsidor

Breddad rekrytering Breddad rekrytering . Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala universitet strävar efter att universitetet och dess utbildningar ska spegla samhället i stort. Det svenska samhället präglas idag av mångfald. "Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan" - (HL 1:5; SFS 2001:1263) Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte. Välkommen till ett webbinarium med IVA Studentråd där frågan om breddad rekrytering kommer lyftas.


Diskurspsykologi
satanism is good

Utbildningens fördelning - en fråga om klass?: bilaga 10

– Södertörns högskola bidrar till att motverka snedrekrytering till högre utbildning genom aktivt arbete för breddad rekrytering och breddat  Emellertid finns även exempel i regionen på högskolor och universitet med en mer breddad rekrytering som Södertörnshögskola och  18 nov 2016 Aleksandra Sjöstrand Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering?

Utbildningsdepartementet angående breddad rekrytering och

Fråga 2016/17:1637 Breddad rekrytering till högskolan. av Betty Malmberg (M).

i uppdraget ingår att lyfta fram goda exempel och att lämna rekommendationer till lärosätenas fortsatta arbete. Handlingsplan breddad rekrytering 7 Gemensamma åtgärder Universitetet ska på olika nivåer samla in information, med för ändamålet lämpliga metoder, om sin studentpopulation för mer riktade insatser. Det kan exempelvis handla om att i nybörjarenkäter infoga frågor som anknyter till breddad rekrytering. Johannes Danielsson, Sacos studentråd medverkade på en konferens om hur man kan öka rekryteringen till högskolan som anordnades av Göteborgs stad 140303 Vad är breddad rekrytering och breddat deltagande? – Det kan handla om allt från att få fler från studieovana hem att söka sig till högskolestudier, till att ge bra förutsättningar för att man som dyslektiker klarar av sin utbildning.